Vrijmetselaars juwelen en medailles, bijoux et médailles Maçonniques, Masonic jewels and medals

uit 2006 tot 2006 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Collar jewel 33th degree AASR

2006

Halskraag juweel 33ste graad AASR, oorsprong USA, periode 20ste eeuw. Bijou de sautoir 33ième degré REAA, origine USA, période 20ième siècle. Collar jewel 33th degree AASR, origin USA, period 20th century. -- [private collection Van Imschoot Mick - Belgium]

Collar jewel Grand Council Officer AMD

2006

Halskraag juweel Grand Council Dignitaris AMD, oorsprong UK, periode 20ste eeuw. Bijou de sautoir de Dignitair du Grand Counseil AMD, origine UK, période 20ième siècle. Collar jewel Grand Council Officer AMD, origin UK, period 20th century. -- [private collection Van Imschoot Mick - Belgium]

Collar jewel Lodge Officer

2006

Halskraag juweel Emulatie Ritus, oorsprong UK, periode 20ste eeuw. Bijou de sautoir Rite Emulation, origine UK, période 20ième siècle. Collar jewel Emulation Rite, origin UK, period 20th century. -- [private collection Van Imschoot Mick - Belgium]

Collar jewel Prov. Grand Mark Lodge

2006

Halskraag juweel Provinciaal Groot Dignitaris Merkmeesters (Bombay), oorsprong India, periode 20ste eeuw. Bijou de Grand Dignitair Provincial des Maîtres de Marque (Bombay), origine Inde, période 20ième siècle. Collar jewel Provincial Grand Officer Mark Masters (Bombay), origin India, period 20th century. -- [private collection Van Imschoot Mick - Belgium]

Collar jewel Royal Arch Chapter

2006

Halskraag juweel Kapittel Koninklijk Gewelf (York Ritus), oorsprong USA, periode begin 20ste eeuw. Bijou de sautoir Chapitre d'Arche Royale (Rite de York), origine USA, période début 20ième siècle. Collar jewel Royal Arch Chapter) (York Rite), origin USA, period beginning 20th century. -- [private collection Van Imschoot Mick - Belgium]

Collar jewel Souv. Grand Commander 33th degree AASR

2006

Halskraag juweel Souverein Groot Commandeur 33ste graad AASR, oorsprong België, periode 20ste eeuw. Bijou de sautoir du Souverein Grand Commandeur 33ième degré REAA, origine Belgique, période 20ième siècle. Collar jewel of the Souvereign Grand Commander 33th degree AASR, origin Belgium, period 20th century. -- [private collection Van Imschoot Mick - Belgium]

Medal 32th degree AASR

2006

Medaille 32ste graad AASR (South Dakota Consistory - Valley of Aberdeen), oorsprong USA, 1946. Médaille de 32ième degré REAA (South Dakota Consistory - Valley of Aberdeen), origine USA, 1946. Medal of the 32th degree AASR (South Dakota Consistory - Valley of Aberdeen), origin USA, 1946. -- [private collection Van Imschoot Mick - Belgium]

Set of 3 miniature medals

2006

Set van 3 miniatuur medailles, oorsprong Australië, periode begin 20ste eeuw. Set de 3 médailles en miniatures, origine Australie, période début 20ième siècle. Set of 3 miniature medals, origin Australia, period beginning 20th century. -- [private collection Van Imschoot Mick - Belgium]

Set of 4 miniature medals

2006

Set van 4 miniatuur medailles, oorsprong UK, periode begin 20ste eeuw. Set de 4 médailles en miniatures, origine UK, période début 20ième siècle. Set of 4 miniature medals, origin UK, period beginning 20th century. -- [private collection Van Imschoot Mick - Belgium]